Dykkehistorisk Tidsskrift

Selskabet arbejder på at afdække dele af vores fælles dykkehistorie. Vi har prioriteret den nyere del af historien højt, da vi her har mulighed for at indhente vidnesbyrd fra nulevende personer. Men også arkivstudier udvider løbende vores viden.

En del af den viden, der opsamles, publiceres i Dykkehistorisk Tidsskrift, der er medlemsblad for selskabet og udkommer 3 gange årligt. Tidsskriftet behandler dels nationale emner og dels udenlandske emner, der på den ene eller anden måde har medvirket til at påvirke udviklingen i Danmark.

Ud over dykkehistoriske artikler indeholder tidsskriftet relevante oplysninger til medlemmerne herunder oplysninger om arrangementer.

Dykkehistorisk Tidsskrift sendes til medlemmerne og relevante organisationer herunder andre nationale dykkehistoriske selskaber.

Her kan du se indholdsfortegnelsen for tidsskrifterne 1997 – i dag Indholdsfortegnelse 1-71

Læs Dykkehistorisk Tidsskrifter fra 1997 – 2017 her

Det seneste tidsskrift:

Dykkehistorisk Tidsskrift nr. 73 blev indleveret til Postnord den 7. september 2021, og skulle være fremme om en uges tid.

I tidsskriftet kan du læse Sven Erik Jørgensens artikel ”Hvem var dykker Rasmussen?” Dykker Rasmussen blev kendt af selskabet gennem Jens Schou Hansens renskrift af ”Protocol for commissionen angaaende Vrags Optagelse i Farvandet omkring Kiöbenhavn” af 26. juni 1845. Protokollen angav kun administrative forhold omkring dykker Rasmussens arbejde for kommissionen og rejste flere spørgsmål, end den besvarede. En gennemgang af datidens dagblade besvarede en del af spørgsmålene men ikke alle.

I flere danske dagblade kunne man i oktober og november 1839 læse om Anton Ludvig Fahnehjelms dykning ved Stockholm. Du kan i Sven Erik Jørgensens artikel ”Fahnehjelms dykkerapparat” læse hvad dagbladene skrev og Sven Eriks bemærkninger til apparatet.

Franskmanden Georges Herail konstruerede og byggede i 50’erne nogle dykkerapparater af usædvanlig høj teknisk kvalitet. Desværre omkom Georges Herail ved en brutal ulykke under vandet. Philippe Rousseau og Jacques Chabbert har gravet historien frem og dokumenteret den i artiklen ”POUMONDEAU dykkerapparatet blev opfundet af den kun lidt kendte Georges Herail”. Jacques-Yves Cousteau, der mente at apparatet kompromitterede han patent, beslaglagde et af Georges Herails apparater og stævnede Georges Herail. Domstolen var usædvanlig vel forberedt, og Cousteau tabte på alle punkter. Læse hele domsudskriften og hvad domstolen mente om Cousteaus patent.

Du kan også læse Finn Linnemanns artikel ”Dykkehistorisk Selskab og Charter for Nyholm”, og om japanske mineryddere / rekognosceringssvømmere ved Hong Kong 1941 og meget andet.

 

Læs udvalgte artikler for Dykkehistorisk Tidsskrift:
DHT nr. 54 2015 Interspiro ACSC
DHT nr. 8 1999 Fenzy DC55 blendingsgasapparat
DHT nr. 17 2002 Vragfisker Harry Olsen
DHT nr. 22 2004 Vragdykker Harry Olsens dagbog
DHT nr. 58 2016 Undervandsjagt – Historie, hindringer og harpuner
DHT nr. 68 2019 Dykker på skattejagt i stilling sø
DHT nr. 16 2002 Peter Hansen Hessing – Hansens patent. UK version og Hansens Patent
DHT nr. 57 2016 Dykkerbåden synker, medes dykkeren er på bunden
DHT nr. 11 2000 Dansk version af Angrebet på Nürnberg
DHT nr. 11 2000 Engelsk version Attack against Nürnberg
DHT nr. 37 2009 Olrik – automaten. Se også automaten adskilt

 

 

 

Lukket for kommentarer.