Dykkehistorisk Tidsskrift

 

Selskabet arbejder på at afdække dele af vores fælles dykkehistorie. Vi har prioriteret den nyere del af historien højt, da vi her har mulighed for at indhente vidnesbyrd fra nulevende personer. Men også arkivstudier udvider løbende vores viden.

En del af den viden, der opsamles, publiceres i Dykkehistorisk Tidsskrift, der er medlemsblad for selskabet og udkommer 3 gange årligt. Tidsskriftet behandler dels nationale emner og dels udenlandske emner, der på den ene eller anden måde har medvirket til at påvirke udviklingen i Danmark.

Ud over dykkehistoriske artikler indeholder tidsskriftet relevante oplysninger til medlemmerne herunder oplysninger om arrangementer.

Dykkehistorisk Tidsskrift sendes til medlemmerne og relevante organisationer herunder andre nationale dykkehistoriske selskaber.

Her kan du se indholdsfortegnelsen for tidsskrifterne 1997 – 2018 Indholdsfortegnelse 1-65

Her kan du se og læse tidsskrift nr. 59 2016 DHT2016_59

Dykkehistorisk Tidsskrift nr. 65 blev overladt til PostDanmark den 17. december 2018, og tidsskriftet skulle så være fremme ved modtagerne lige før eller efter jul.

I det nye tidsskrift kan du læse om de dykkerapparater, der blev ventileret ved hjælp af en blæsebælg og de ofte voldsomme belastning, som disse apparater udsatte de tidlige dykkere for. Du kan også læse om, hvordan det i begyndelse af 1900-tallet lykkedes amerikaneren Charles Williamson at konstruere et langt fleksibelt rør, igennem hvilket han kunne kravle ned i et observationskammer, der hang umiddelbar over havbunden. Apparatet gjorde det muligt for hans søn John Ernest Williamson at optage de første film under vandet, herunder den første filmatisering af Jules Vernes “En Verdensomsejlig under Havet”. Dykkehistorisk Selskab vil undersøge muligheden for at få bygget egen dykkerklokke, hvilket også er en del af tidsskriftet. Søværnets Dykkerskole flytter fra Holmen, og vi efterlyser billeder fra tidligere elever, instruktører og ledere fra dykkerkursus med henblik på at bringe en billedfortælling på dykkehistorisk.dk. Du kan også læse om, hvordan en elev i 1980 oplevede uddannelsen til svømmedykker på Søværnets Dykkerskole.

Skulle det tidsskrift, som du modtager, være blevet krøllet af PostNord, kan et nyt fremsendes ved kontakt til redaktøren

 

Læs udvalgte artikler for Dykkehistorisk Tidsskrift:
DHT nr. 16 2002 Peter Hansen Hessing – Hansens patent
DHT nr. 57 2016 Dykkerbåden synker, medes dykkeren er på bunden
DHT nr. 11 2000 Dansk version af Angrebet på Nürnberg
DHT nr. 11 2000 Engelsk version Attack against Nürnberg
DHT nr. 37 2009 Olrik – automaten. Se også automaten adskilt

 

 

Lukket for kommentarer.