Dykkehistorisk Tidsskrift

 

Selskabet arbejder på at afdække dele af vores fælles dykkehistorie. Vi har prioriteret den nyere del af historien højt, da vi her har mulighed for at indhente vidnesbyrd fra nulevende personer. Men også arkivstudier udvider løbende vores viden.

En del af den viden, der opsamles, publiceres i Dykkehistorisk Tidsskrift, der er medlemsblad for selskabet og udkommer 3 gange årligt. Tidsskriftet behandler dels nationale emner og dels udenlandske emner, der på den ene eller anden måde har medvirket til at påvirke udviklingen i Danmark.

Ud over dykkehistoriske artikler indeholder tidsskriftet relevante oplysninger til medlemmerne herunder oplysninger om arrangementer.

Dykkehistorisk Tidsskrift sendes til medlemmerne og relevante organisationer herunder andre nationale dykkehistoriske selskaber.

Her kan du se indholdsfortegnelsen for tidsskrifterne 1997 – 2017 Indholdsfortegnelse 1-61

Her kan du se og læse tidsskrift nr. 59 2016 DHT2016_59

I det nye tidsskrift nr. 62 kan medlemmerne bl.a. læse om Kaptajnløjtnant Louis Rostock-Jensens arbejde i begyndelse af 30’erne for at få sat skik på en dykkerbranche, der for de civile dykkere var præget at mange uheld herunder også fatale uheld og et meget ringe kendskab til dykkerfysiologien. Dette arbejde førte frem til Dykkerloven af 1937, som påbød alle, der som dykker ville arbejde for en dansk virksomhed i Danmark, at de havde bestået et sundhedscheck og gennemført en dykkeruddannelse ved en godkendt skole.

Læs udvalgte artikler for Dykkehistorisk Tidsskrift:
DHT nr. 16 2002 Peter Hansen Hessing – Hansens patent
DHT nr. 57 2016 Dykkerbåden synker, medes dykkeren er på bunden
DHT nr. 11 2000 Dansk version af Angrebet på Nürnberg
DHT nr. 11 2000 Engelsk version Attack against Nürnberg
DHT nr. 37 2009 Olrik – automaten. Se også automaten adskilt

Lukket for kommentarer.