Dykkehistorisk Tidsskrift

Selskabet arbejder på at afdække dele af vores fælles dykkehistorie. Vi har prioriteret den nyere del af historien højt, da vi her har mulighed for at indhente vidnesbyrd fra nulevende personer. Men også arkivstudier udvider løbende vores viden.

En del af den viden, der opsamles, publiceres i Dykkehistorisk Tidsskrift, der er medlemsblad for selskabet og udkommer 3 gange årligt. Tidsskriftet behandler dels nationale emner og dels udenlandske emner, der på den ene eller anden måde har medvirket til at påvirke udviklingen i Danmark.

Ud over dykkehistoriske artikler indeholder tidsskriftet relevante oplysninger til medlemmerne herunder oplysninger om arrangementer.

Dykkehistorisk Tidsskrift sendes til medlemmerne og relevante organisationer herunder andre nationale dykkehistoriske selskaber.

Her kan du se indholdsfortegnelsen for tidsskrifterne 1997 – i dag Indholdsfortegnelse 1-71

Læs Dykkehistorisk Tidsskrifter fra 1997 – 2017 her

Det seneste tidsskrift:

Dykkehistorisk Tidsskrift nr. 71 blev afleveret til PostNord den 15. december og skulle være fremme inden jul. 
I tidsskriftet kan I læse om Søværnets anvendelse af iltbaserede ubådsopstigningsapparater. Søværnet var blandt de første til at udstyre ubådsmandskabet med opstigningsveste, og Søværnet deltog aktivt i udviklingen af disse “nye” apparater. Arthur Mystek har en artikel om bjærgning af et damplokomotiv der er gået gennem isen. Du kan også læse Des Williams og Lothar Sevekes artikel om ORCO /Berges helmaske – en lungeautomat anvendt til bl.a. bjærgningsopgaver under 2. verdenskrig. Sven Erik Jørgensen er, inspireret af Richard Walsby, gået dybere ned i, hvad der skete med brødrene Møller og deres dykkermaskine.

Læs udvalgte artikler for Dykkehistorisk Tidsskrift:
DHT nr. 54 2015 Interspiro ACSC
DHT nr. 8 1999 Fenzy DC55 blendingsgasapparat
DHT nr. 17 2002 Vragfisker Harry Olsen
DHT nr. 22 2004 Vragdykker Harry Olsens dagbog
DHT nr. 58 2016 Undervandsjagt – Historie, hindringer og harpuner
DHT nr. 68 2019 Dykker på skattejagt i stilling sø
DHT nr. 16 2002 Peter Hansen Hessing – Hansens patent. UK version og Hansens Patent
DHT nr. 57 2016 Dykkerbåden synker, medes dykkeren er på bunden
DHT nr. 11 2000 Dansk version af Angrebet på Nürnberg
DHT nr. 11 2000 Engelsk version Attack against Nürnberg
DHT nr. 37 2009 Olrik – automaten. Se også automaten adskilt

 

 

 

Lukket for kommentarer.