Aktuelt

Supplerende link til Morten Kjøller Hegelunds artikel “Alfred von Wurzian og de tyske frømænd” i Dykkehistorisk Tidsskrift nr. 74

https://historisches-marinearchiv.de/ablage/dateien/Kampfschwimmer.pdf

https://military-history.fandom.com/wiki/German_commando_frogmen

https://weaponsandwarfare.com/2020/08/05/german-frogmen-in-action-i/

http://www.genart.eu/hass/meereskampfer/meereskampfer.html

http://www.youtube.com/watch?v=arWNJJDGs0M
http://www.youtube.com/watch?v=eipgS5r6e2E&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BsZrk5xkpNU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=AeEAV7Y0k8g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=_SF9d8jC0CU&feature=relmfu

 

Dykning og dykkere i Danmark gennem to århundreder

Dykkehistorisk Selskab har i anledning af selskabets 25 års jubilæum udgivet bogen “Dykning og dykkere i Danmark gennem to århundreder”.
Bogen er sendt til alle medlemmer og venner af Dykkehistorisk Selskab.

For 25 år siden den 17. november 1996 blev Dykkehistorisk Selskab stiftet i Ebeltoft. Det nye selskab havde til formål bl.a. at arbejde for at bevare vor dykkehistoriske arv inden for den erhvervsmæssige, videnskabelige, militære og rekreative dykning.

Den dykkehistoriske arv var ikke noget, der bare kunne tages fat i og stilles i et arkiv. Arven lå spredt blandt nulevende personer, efterkommere af de, der engang var en del af arven og på arkiver. Arven eller historien skulle første samles. Arbejdet på at samle historien startede umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. Opgaven blev i starten løst ved at tage fat i de brudstykker af historien, som selskabet fik kendskab til. Tidligt fokuserede selskabet på at opsøge og interviewe ældre dykkere, der havde været en del af historien. Flere af disse dykkere er desværre ikke blandt os mere, men i mange tilfælde fik vi i tide deres historie. Efterhånden som historien begyndte at tegne sig, blev der målrettet gået efter at lukke de nu synlige huller i historien. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men selskabet er så langt, at vi kan redegøre for historien og for, hvor vi mangler viden. Selskabet er fuldt bevidst om, at der vil komme korrektioner til den indsamlede viden, og at der vil dukke nye mangler op, som vi ikke har kunnet forudse.

Grundlaget for jubilæumsskriftet er alt overvejende de historiske detaljer om den danske dyknings historie, som forskellige forfattere gennem 25 år har gravet frem, og som løbende er blevet publiceret i Dykkehistorisk Tidsskrift. Jubilæumsskriftet samler og strukturerer denne viden.

Sidst i bogen findes en opgørelse over artikler og andet der har været grundlag for eller relaterer sig til de enkelte afsnit samt forfatterne til disse artikler. Forfatter- og referencehenvisningerne er også tænkt som en guide til supplerende information om de behandlede emner.

Dykkehistorien kan ikke skrives, uden også at komme ind på den teknologiske udvikling, der ligger bag apparaterne. Beskrivelse af teknologien er samlet i faktabokse. Bogen kan læses, uden at man nødvendigvis skal tilegne sig den viden, der er angivet i disse faktabokse.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange dykkere og andre, der har delagtiggjort os i deres viden. Uden deres hjælp havde vi ikke kunnet løse opgaven.

God læsning
Sven Erik Jørgensen

Redaktør

Under fanen “Butikken” kan bogen købes for kr. 140,00 + porto.

Lukket for kommentarer.