Om selskabet

Dykkehistorisk Selskab arbejder på at afdække dele af vores fælles dykkehistorie. Vi har prioriteret den nyere del af historien højt, da vi her har mulighed for at indhente vidnesbyrd fra nulevende personer. Men også arkivstudier udvider løbende vores viden.

En del af den viden, der opsamles, publiceres i Dykkehistorisk Tidsskrift, der er medlemsblad for selskabet og udkommer 3 gange årligt. Tidsskriftet behandler dels nationale emner og dels udenlandske emner, der på den ene eller anden måde har medvirket til at påvirke udviklingen i Danmark.

Videndeling sker også gennem selskabets ekskursioner til dykkehistoriske mål i Danmark eller i udlandet, og gennem udstillinger, som selskabet deltager i eller selv arrangerer og gennem foredrag.

Dykkehistorisk Selskab indgår i et verdensomspændende dykkehistorisk netværk, hvor nationale selskaber udveksler den viden, som de målrettet opsamler eller tilfældigt får kendskab til. Formelt udveksles viden via de nationale tidsskrifter, og uformelt gennem de mange personlige netværk, der er opstået på tværs af grænserne.

Hvor danske dykketekniske landvindinger eller bedrifter kan styrke Danmarks image, søger selskabet målrettet at skabe international opmærksomhed omkring disse.

Her kan du se hvem der sidder i selskabets bestyrelse 

Her kan du læse og udskrive selskabets vedtægter

Nogle af de underliggende sider kræver, at der er installeret en Acrobat Reader på din computer

 

Lukket for kommentarer.